Notariusze

Aneta Magda-Zielecka
Magdalena Magda-Borowiecka

Rok założenia 1998 r.

Zapraszamy do kontaktu

Termin czynności notarialnej ustalą Państwo z nami telefonicznie, drogą elektroniczną (poprzez maila) bądź w drodze osobistej wizyty.

W przypadku większości czynności notarialnych poprosimy Państwa o wcześniejsze dostarczenie nam dokumentów. Pozwoli nam to na wcześniejsze przygotowanie treści czynności, a Państwu pozwoli zminimalizować czas wizyty.

Każdy uczestnik czynności notarialnej musi dysponować ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Pon. – Czw. 8:00–17:00
Pt. 8:00–15:00

Najczęściej zadawane pytania

Treść księgi wieczystej każda osoba może sprawdzić samodzielnie, korzystając z bezpłatnego dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

Rejestr ma charakter bezpłatny i nie wymaga logowania, rejestracji ani podawania danych osobowych.

Służymy pomocą, jeśli stanowiłoby to dla Państwa trudność, a byłoby związane z czynnościami dokonywanymi w naszej kancelarii.

Do sprzedaży nieruchomości potrzebne są m.in.:

– ważne dokumenty tożsamości,

– wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej,

– wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej (jeśli zachodzi potrzeba odłączenia działki/działek do nowej księgi wieczystej),

– informacja o przeznaczeniu działki/działek w planie zagospodarowania przestrzennego oraz informacja o rewitalizacji,

– zaświadczenie o planie urządzenia lasu.

 

Do sprzedaży mieszkania własnościowego potrzebne są m.in.:

– ważne dokumenty tożsamości,

– aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,

– podstawa nabycia,

– zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu.

 

Przed ustaleniem terminu czynności notarialnej poprosimy Państwa o wcześniejsze telefoniczne bądź elektroniczne podanie numeru księgi wieczystej.

Może się okazać, że po ustaleniu aktualnej treści księgi wieczystej poprosimy Państwa o dodatkowe dokumenty (np. zgoda na wykreślenie hipoteki, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego do wcześniejszej darowizny, zniesienia współwłasności lub spadku).

Prosimy również o wcześniejsze dostarczenie niezbędnych dokumentów, abyśmy mogli przygotować treść planowanej czynności notarialnej i zaoszczędzić Państwa czas.

Do darowizny nieruchomości potrzebne są m.in.:

– ważne dokumenty tożsamości,

– wypis z rejestru gruntów przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej,

– wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej (jeśli zachodzi potrzeba odłączenia działki/działek do nowej księgi wieczystej),

– informacja o przeznaczeniu działki/działek w planie zagospodarowania przestrzennego oraz informacja o rewitalizacji,

– zaświadczenie o planie urządzenia lasu.

 

Do darowizny mieszkania własnościowego potrzebne są m.in.:

– ważne dokumenty tożsamości,

– aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,

– podstawa nabycia,

– zaświadczenie o braku osób zameldowanych w mieszkaniu.

 

Przed ustaleniem terminu czynności notarialnej poprosimy Państwa o wcześniejsze telefoniczne bądź elektroniczne podanie numeru księgi wieczystej.

Może się okazać, że po ustaleniu aktualnej treści księgi wieczystej poprosimy Państwa o dodatkowe dokumenty (np. zgoda na wykreślenie hipoteki, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego do wcześniejszej darowizny, zniesienia współwłasności lub spadku).

Prosimy również o wcześniejsze dostarczenie niezbędnych dokumentów, abyśmy mogli przygotować treść planowanej czynności notarialnej i zaoszczędzić Państwa czas.

Spadek to nie tylko aktywa, w skład spadku mogą wchodzić również długi.

Coraz częściej zdarza się, że są to wyłącznie długi, a osoba, która nam je zostawiła jest dalekim, nieznanym krewnym.

Jeżeli dotknie nas taka sytuacja, instytucją chroniącą nas przed dziedziczeniem długu jest odrzucenie spadku (art. 1015 K.C.).

Oświadczenie o odrzuceniu spadku składamy przed sądem lub notariuszem. Ważne jest abyśmy pamiętali, że możliwość jego złożenia ograniczona jest terminem 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swojego powołania.

Do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku niezbędny jest oryginał odpisu aktu zgonu i ważny dokument tożsamości.

Jeżeli o tytule swojego powołania do dziedziczenia dowiedzieliśmy się z pisma sądu, to również niezbędny jest oryginał tego pisma.